Výstava září a říjen 2014

6. ZÁŘÍ – 3. ŘÍJNA 2014

Zámecký dvůr Všeradice,

Galerie a muzeum M. D. Rettigové

Slavnostní vernisáž proběhne za hudebního doprovodu kytarového virtuóza Prof. Jana Irwinga dne 6. září v 15 hodin.

Úvodní slovo o autorovi výstavy pronese PhDr. Dušan Sedláček, historik umění.

13. září zve autor všechny malé přátele umění na společné malování olejomalbou a temperou do výstavních prostor.

JIŘÍ VYDRA – Poutníkova stezka životem
sochy – obrazy – dokumenty